Zicht op drukte bij hotspots


In het 9292-reisadvies is al verwerkt wat de verwachte drukte wordt in de OV-voertuigen tijdens een rit. Maar dat zegt nog weinig over de drukte op de plaats van bestemming. Samen met Lynxx en HERE doen we mee aan een pilot van meerdere overheden binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) om ook hierover reizigers beter te kunnen informeren. Met de hotspots Zandvoort en de Kalverstraat als testcases. Wat bereiken we daarmee?

Business consultant Peter van Brakel van 9292 ging hierover in gesprek met Matthijs Bootsman dataspecialist van Lynxx en Remco Timmer van navigatieplatform HERE.

“Tijdens de coronacrisis zagen we regelmatig dat gemeenten straten moesten afsluiten of mensen wegsturen omdat het ergens te druk werd”, zegt Matthijs. “Dat is voor niemand wenselijk. Je zou grote bezoekersstromen graag eerder zien aankomen. Dan kun je mensen van tevoren informeren, waardoor ze misschien besluiten op een ander tijdstip te komen. Dat proberen we met deze pilot te doen.” Remco vult aan: “Daarachter zit voor de opdrachtgevers en de gehele MRA een groter doel: namelijk mensen de mogelijkheid bieden te kiezen voor de meest duurzame vorm van mobiliteit en om de gehele infrastructuur optimaal te benutten. En met infrastructuur bedoel ik wegen en OV, maar ook voorzieningen zoals winkels en een strand. Als het lukt bezoekersstromen beter te verdelen – in tijd en ruimte – ga je duurzamer om met de beschikbare capaciteit van die brede infrastructuur. En dat draagt bij aan de leefbaarheid.”

Lynxx Magic Met deze wens van de gemeente zijn 9292, HERE en Lynxx samen aan de slag gegaan. Daarbij legt Lynxx zich toe op het voorspellen van bezoekersstromen. “Dit gebeurt aan de hand van een enorme berg data uit verschillende informatiebronnen”, zegt Matthijs. “Denk aan de reisadviesaanvragen via 9292 die vertellen al veel. Als je die bijvoorbeeld combineert met weerberichten, type dag - zaterdag is bijvoorbeeld drukker dan maandag - en evenementenkalenders, kom je al een eind. Daarnaast gebruiken we gegevens over de drukte op de weg die worden verzameld via die lussen in het asfalt. Van één belangrijk fietspad naar Zandvoort hebben we ook dat soort gegevens. Zo proberen we verschillende stromen af te dekken en komen we tot een steeds completer voorspellend plaatje.” Peter: “Wij noemen dat de ‘Lynxx Magic’. De resultaten daaruit krijgen HERE en wij binnen via een API (Application Programming Interface), zodat we die in onze app zichtbaar kunnen maken voor de reizigers.”

"De eerste resultaten zijn veelbelovend"

80% vindt de informatie nuttig Dat zichtbaar maken van de druktevoorspellingen doen 9292 en HERE elk op hun eigen manier. Peter: “In onze app ziet iemand het direct boven aan het reisadvies als er grote drukte voorspeld wordt op de bestemming van de reis, in dit geval de Kalverstraat of Zandvoort. De reiziger kan dan doorklikken naar detailinformatie, een grafiek die de drukte per uur weergeeft. Onder aan die pagina vragen we reizigers ook om enkele vragen te beantwoorden. De eerste resultaten zijn veelbelovend: bijna 80% vindt de drukte-informatie nuttig.” Ook de HERE WeGo-app levert interessante inzichten op over het gebruik van de drukte-informatie. Remco: “Wij presenteren die als onderdeel van veel meer informatie. Zoals weersverwachtingen, verkeersinformatie, parkeermogelijkheden, vervoersalternatieven en bij een restaurant bijvoorbeeld openingstijden en klantratings. Op één scherm brengen we wel honderd stukjes informatie bij elkaar die samen zorgen dat mensen een weloverwogen keuze kunnen maken. Wat bijvoorbeeld heel leuk is: in deze pilot wordt veel doorgeklikt naar OV-informatie als er drukte voorspeld is in de Kalverstraat of in Zandvoort. Een aanwijzing dat ze dat als alternatief overwegen.”

Groot potentieel De pilot laat zien dat informatie over drukte op hotspots nuttig is en dat die informatie kan helpen gedrag te beïnvloeden. Het bewijst ook dat het mogelijk is om accurate druktevoorspellingen te doen. Op de Kalverstraat zijn de voorspellingen bijvoorbeeld goed te vergelijken met de werkelijkheid doordat de drukte daar ook realtime wordt gemeten via camera’s. 9292, HERE en Lynxx zetten het project dan ook graag voort. Daarbij is de uitdaging om het systeem verder uit te breiden, liefst naar heel Nederland. De landelijke data die 9292 beschikbaar heeft over opgevraagde reisadviezen zijn een mooie basis, maar niet alle gegevens zijn zo op te schalen. Zo zijn tellingen van fietsers lang niet overal voorhanden. Hoe je reizigers een vergelijkbaar alternatief biedt voor (te) drukke plekken of vervoer, is ook nog een zoektocht. Remco: “Als het ergens te druk is bepalen we per hotspot hoe je met de variabelen omgaat. Er zit zeker potentieel in deze pilot om hem uit te bouwen tot iets landelijk schaalbaars en duurzaams waar gemeenten, ondernemers en reizigers blijvend plezier van hebben.”

Deel deze pagina