Interview met Michiel Sommeijer - GVB

Noord/Zuidlijn

Vier impulsen voor de bereikbaarheid van de Randstad

Deel 1 van het vierluik: de Noord/Zuidlijn

De Noord/Zuidlijn na een jaar: hoe is het ermee?

Bij iedereen die betrokken was bij de totstandkoming van de Noord/Zuidlijn staat 22 juli 2018 in het geheugen gegrift. Die dag was de vuurdoop voor de nieuwe metro van Amsterdam Noord naar station Zuid. De lijn kwam met stip op 1 binnen in de lijst van trajecten met de meeste reizigers én van trajecten met de minste verstoringen. Doordeweeks checken inmiddels dagelijks 100.000 reizigers in op de lijn en dat aantal groeit nog wekelijks. Michiel Sommeijer, ontwerper van het nieuwe metro-, tram- en busnetwerk bij GVB: “Er blijven altijd verbeterpunten – zo willen we de frequentie verder opvoeren - en veranderingen zijn nooit voor iedereen zaligmakend, maar het eerste jaar is boven verwachting goed verlopen.”


Wat was de mooiste mijlpaal tot nu toe?

Michiel: “Voor mij was dat zonder meer 22 juli 2018. Ik was in de aanloop als vervoerkundige verantwoordelijk voor het opstellen van het vervoerplan. Met het team had ik de taak om de reizigersstromen te voorspellen: hoe gaan mensen reizen als de lijn in bedrijf is en hoe moeten we het bus- en tramnetwerk wijzigen? Dat is belangrijk om te voorkomen dat in de nieuwe situatie bussen of trams overvol zitten, of juist leeg rondrijden. Gelukkig bleken onze voorspellingen heel goed te kloppen, waardoor er nauwelijks aanpassingen nodig waren. De belangrijkste is dat we in Noord grotere bussen hebben ingezet toen bleek dat veel reizigers die dicht bij een metrostation wonen, daar niet naartoe fietsen of lopen, maar voor één of twee haltes de bus nemen.”

“De Noord/Zuidlijn heeft zich bewezen als prettig en betrouwbaar vervoersalternatief met een hoge reizigerstevredenheid. Daar ben ik heel trots op."

Wat betekent deze lijn voor de regio?

“Veel buslijnen uit de streek, bijvoorbeeld uit Purmerend en Hoofddorp, sluiten aan op de Noord/Zuidlijn. Dat maakt het echt een regionale lijn. Aan de reizigersdata kunnen we zien dat steeds meer mensen ervoor kiezen om over te stappen op de metro, ook als ze met de tram of bus ook komen waar ze willen zijn. Zo zien we aan de zuidkant de reizigersaantallen nog steeds hard groeien. Aan de noordkant wat minder, omdat daarvandaan sinds de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn nauwelijks nog bussen door de IJtunnel de stad in rijden. Daar stappen reizigers dus sowieso al over. In de binnenstad zien we ook een verschuiving naar ondergronds OV. Zo rijden er veel minder trams van CS naar de Dam. Ik zeg niet dat het niet meer druk is, maar daar heeft de Noord/Zuidlijn wel eenmalig een verlichting gebracht die hard nodig was.”


Waar krijg je energie van als je kijkt naar dit traject?

“Bij de introductie van de Noord/Zuidlijn is het openbaarvervoersnetwerk in Amsterdam flink op de schop gegaan. Om reizigers en bewoners daarop voor te bereiden, hebben we veel informatiesessies georganiseerd, onder andere in buurthuizen en stadsdeelcentra. Mensen zaten met allerlei vragen over wat de veranderingen voor hun OV-reizen zouden betekenen. Velen zagen het niet zitten. Als we tijdens die avonden persoonlijk reisadvies gaven, zag je de weerstand al afnemen. En het mooie is dat nu de metro’s eenmaal rijden, de stemming echt omgeslagen is. De Noord/Zuidlijn heeft zich bewezen als prettig en betrouwbaar vervoersalternatief met een hoge reizigerstevredenheid. Daar ben ik heel trots op.”

Deel deze pagina