Impact van het coronavirus op het OV


Hoe is de reisvraag veranderd in Nederland?

Naar aanleiding van de ingevoerde maatregelen vanwege het coronavirus, hebben wij een analyse gedaan naar de impact hiervan op het openbaar vervoer. Hoe is de reisvraag veranderd in Nederland?

Zo hebben we samen met data-expert Lynxx geanalyseerd wat de nieuwsberichten en de genomen maatregelen voor impact hebben gehad op het aantal reisverzoeken bij 9292, kijken we naar de verschillen tussen gebieden en brengen we de veranderingen in de reisvraag voor de spits in kaart. In samenwerking met VerkeersNet hebben we een artikel geschreven op basis van de cijfers tot en met eind maart.

“De daling is ingezet na donderdag 12 maart, toen het kabinet opriep om zoveel mogelijk thuis te gaan werken. Het aantal verzoeken is nu nog maar 30 procent van wat het was."

We houden de cijfers nauwlettend in de gaten. In onderstaande grafiek zien we dat de Nederlanders thuisblijven en is er geen toename meer geweest in het aantal reisverzoeken. Ondanks een lichte stijging begin april, die vooral zichtbaar was in de Noord en Midden (vakantieregio), blijft het aantal reisverzoeken laag. Daarnaast is de ochtendspits nog meer afgevlakt en is er nauwelijks meer een spits te herkennen in de reisverzoeken. De conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat reizigers zich nog steeds aan de maatregelen houden.

Deel deze pagina