The making of ...


de nieuwe 9292 App

Vanaf februari is hij gratis te downloaden: de nieuwe reisadviesapp van 9292 die naadloos aansluit bij de huidige generatie smartphones. Hij heeft de goede eigenschappen van zijn voorganger behouden en biedt reizigers daarbovenop allerlei extra keuzemogelijkheden voor echt persoonlijk reisadvies. Achter al dit gebruiksgemak en technisch vernuft gaat uitvoerig en intensief teamwork schuil. Wie en wat kwamen daar allemaal bij kijken?

In de hoofdrol: de reizigers Vanaf de eerste ideeën tot de laatste puntjes op de i en toekomstige aanpassingen in de app staat het perspectief van de reizigers op één. “We doen doorlopend onderzoek naar wat onze gebruikers van reisinformatie wel en niet prettig vinden en wat ze voor wensen hebben”, zegt Marco Langendam, reizigersrelatie-specialist bij 9292. “Hun voorkeuren nemen we mee. Zo kunnen reizigers nu de fiets opnemen in hun reisadvies, routes op de kaart bekijken en kiezen voor minder lopen.” In de ontwikkelingsfase dachten reizigers uitgebreid mee, onder andere in diverse gebruikerssessies. En sinds het afgelopen najaar geven ruim 2500 reizigers die de testversie hebben gedownload op verschillende smartphones, hun feedback. “Dat levert waardevolle informatie op, over de snelheid van de app en de kwaliteit van het reisadvies, maar bijvoorbeeld ook over het gebruiksgemak van de app. Werkt een button intuïtiever links in het scherm, of juist rechtsonder? Blauw of zwart?”

Oog voor eenvoud: de ontwerpers De reizigersvoorkeuren en -wensen stonden aan de basis van de specificaties voor de nieuwe app die 9292 opstelde. Daarmee gingen de ontwerpers van designstudio Morrow aan de slag. Interactieontwerper Dennis Koks heeft daarin een scherp oog voor de structuur van de app: zit alles voor de gebruiker logisch in elkaar? Visueel ontwerper Valérie van Gerven bewaakt ondertussen het totaalbeeld: blijft het scherm rustig en overzichtelijk? Worden vormprincipes consequent doorgevoerd? “Bij elke aanpassing aan de app kijken wij mee”, vertelt Dennis. “Wat gebeurt daarmee op verschillende smartphone-formaten? Als blijkt dat reizigers een button of icoontje verkeerd interpreteren, hoe kunnen we dat dan duidelijker maken?” Valérie: “Vaak testen we verschillende oplossingen in de gebruikersgroep. Zo stellen we meteen vast hoe we reizigers het beste van dienst zijn.”

Interview met Marco Langendam, Richard Simpson & Bastiaan Sedelaar van 9292 Bram Lohman van Q42 en Dennis Koks & Valérie van Gerven van Morrow.

Van tekening naar techniek: de ontwikkelaars De uitvoering van het ontwerp is in handen van een groep softwaredevelopers van 9292 zelf en van internetbureau Q42. Onder wie senior developer Richard Simpson (9292) die zich vooral bezighoudt met de versie voor iPhone-gebruikers. “Onze taak is het om ervoor te zorgen dat de app er niet alleen zo uitziet als hij is ontworpen, maar ook doet wat hij moet doen. Dat vraagt om veel programmeerwerk, onder andere om de app te koppelen aan de onderliggende systemen en databases. Zo ontstaat één groot spinnenweb, waarbij elke draad die je verlegt andere draden meetrekt. Je moet dus goed oppassen dat er geen weeffouten ontstaan. Dat is een belangrijke reden om in sprints te werken: periodes van drie weken waarin we vooraf met z’n allen afspreken wat we aan het eind daarvan opleveren – en vervolgens testen. Op die manier kunnen we bij elke deeloplevering beoordelen of we de goede kant op gaan of moeten bijsturen.”

Plannen en afstemmen: de regisseurs Een omvangrijk en complex project als dit vereist een strakke organisatie en veel afstemming tussen alle betrokkenen. Dat zijn er veel. Marco Langendam vertegenwoordigt hierin de verschillende belanghebbenden bij 9292 en de reizigers en vormt zo een belangrijke schakel tussen de opdrachtgever en het uitvoerende. Bram Lohman van Q42 leidt als ‘scrummaster’ samen met product owner Bastiaan Sedelaar (9292) het ontwikkelproces met al z’n sprints in goede banen. “Wij zorgen bijvoorbeeld dat de specificaties voor de app die 9292 opstelt, helder zijn en worden afgestemd met de ontwerpers en developers.” Bastiaan houdt de ‘backlog’ bij, een lijst van taken die nog uitgevoerd moeten worden, en bepaalt in overleg welke taken prioriteit hebben en wat haalbaar is binnen één sprint. Bram coacht het team en helpt knelpunten op te lossen. “Zo houden we samen de hele club draaiende.” Toekomstmuziek In de laatste fase ging nog veel werk zitten in de techniek óm de app heen. Marco: “De nieuwe app is sterk gepersonaliseerd; hij onthoudt bijvoorbeeld desgewenst je reispatronen en voorkeuren. Dan is het zaak dat de onderliggende systemen dat aan kunnen, zodat we een goede start maken.” De app die nu live gaat, staat als een huis. Maar ‘af’ is hij nooit, benadrukken alle betrokkenen. Er zijn nog veel verrijkingsplannen voor de komende jaren, bijvoorbeeld om het aankopen van tickets via de app mogelijk te maken, fietsverhuurpunten toe te voegen en de reisbeleving te verbeteren met bijvoorbeeld entertainmentdiensten. Ook andersoortige gebruikerswensen staan op het verlanglijstje, zoals de mogelijkheid om de app in dark mode te raadplegen. Marco: “Al die nieuwe stappen gaan we ook weer eerst voor onze uitgebreide groep testers beschikbaar maken en met hun feedback fijnslijpen. Zo stemmen we onze diensten steeds verder af op de wensen van de gebruikers.”

Deel deze pagina