Van Big Data naar slimmer OV


Voordat de coronacrisis uitbrak, verstrekte 9292 gemiddeld 3,5 miljoen reisadviezen per dag. Momenteel zijn dat er natuurlijk minder, maar er razen nog steeds enorme bergen gegevens door de 9292-systemen. Als je die verzamelt en analyseert, kan dat interessante inzichten geven over het OV. En helpen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Welkom in de wondere wereld van Business Intelligence.

Voor een deel komt de vraag naar gegevens van 9292 van vervoerders. Zij hebben zelf ook grote aantallen data, bijvoorbeeld over hoeveel reizigers ze op een bepaald tijdstip van A naar B vervoeren. Maar die gegevens zeggen niet waar die reizigers vandaan komen, of waar ze heen willen. Of ze misschien nog een kwartier moeten lopen van de halte naar hun bestemming of tien minuten hebben gewacht op hun overstap. “Iedereen ziet maar een klein stukje van de keten, terwijl wij de hele reis in beeld hebben”, vertelt Gabriëlle Leushuis, Sales & Business Manager bij 9292. “Dat maakt onze gegevens voor vervoerders zo interessant.”

Van reisinformatiedata naar waardevolle inzichten Om vervoerders eenvoudig inzicht te geven in de reisvraag in heel Nederland en hun eigen concessiegebieden in het bijzonder, zocht 9292 de samenwerking met dataspecialist Lynxx. Data Scientist Matthijs Bootsman van Lynxx vertelt: “Wij ondersteunen 9292 bij het onderzoeken en ordenen van de reisinformatiedata, zodat dit waardevolle inzichten en analyses oplevert. Uiteraard geheel conform de AVG-regels.” Zo lanceerde in januari het ReisInformatieDataDashboard (RIDD). Met deze interactieve tool zijn in een paar kliks diverse gegevens op te vragen, zoals de meest gezochte bestemmingen en vertrekplaatsen, en vertrektijden in de reisverzoeken ten opzichte van opvraagtijden. Elke maand worden de data ververst.

"Met de coronacrisis hebben druktevraagstukken een extra dimensie gekregen"

image

Klik op op de foto voor een vergroting van het voorbeeld van het RIDD obv populaire herkomsten/bestemmingen.

Het betreft hier de weergave van reisinformatiedata van sep 2020.

image

Klik op op de foto voor een vergroting van het voorbeeld van het RIDD obv van modaliteiten.

Het betreft hier de weergave van reisinformatiedata van sep 2020.

image

Vertaling van 9292 reisinformatiedata naar populaire bestemmingen in Zeeland op kaart: hoe roder de weergave des te meer verzoeken worden er opgevraagd

Klik op op de kaart voor een vergroting van het voorbeeld

Bereikbaarheid in beeld Niet alleen voor vervoerders, ook voor andere partijen zijn data van 9292 waardevol. Matthijs: “Overheden zoals provincies en stadsregio’s die concessies verlenen aan vervoerders, kunnen met deze gegevens bijvoorbeeld scherper inzicht krijgen in de bereikbaarheid binnen hun gebied. Zo hebben we voor de Rekenkamer van Zeeland verschillende analyses uitgevoerd: waar zitten de vervoersarme stukken? Wie zouden er toegang moeten hebben tot het OV en hebben dat nu niet? Wat zijn de gemiddelde reistijden? Hoe ver moeten ze lopen of fietsen van en naar de haltes? Met deze analyses kan de provincie bepalen waar eventueel vervoer bij moet komen, of er misschien haltes verplaatst moeten worden of busroutes aangepast.”

Hoe druk wordt het? Behalve maatwerkanalyses levert 9292 ook onbewerkte datasets, onder meer aan universiteiten en andere kennisinstituten die deze data gebruiken voor onderzoek. Zo onderzocht een student van de TU Delft voor zijn afstudeeropdracht of je aan de hand van reisadviesaanvragen de drukte in het OV kan voorspellen. Hiervoor combineerde hij 9292 data met OV-chipkaartdata van de concessie Groningen-Drenthe, in samenwerking met de opdrachtgever en vervoerder. Gabriëlle: “De voorzichtige conclusie is dat dit een halfuur van tevoren in elk geval opgaat. De uitdaging is om de voorspelling ook 1 dag van te voren te kunnen doen, zodat bij verwachte drukte dit vooraf aan de reiziger en vervoerder kan worden gemeld. Deze uitdaging zal nog wat meer onderzoek vergen.” Matthijs: “Dat soort informatie is natuurlijk interessant, bijvoorbeeld bij evenementen, zodat een vervoerder of veiligheidsregio hierop kan inspelen.” Met de coronacrisis hebben druktevraagstukken sowieso een extra dimensie gekregen. “Als je weet dat het vol is in de trein, neem je misschien liever de volgende, of de bus”, zegt Gabriëlle. “We ontwikkelen daarom een drukte-indicator voor onze 9292-app en voor onze partners via de 9292 Reisadvies API, zodat je die informatie mee kan wegen in je OV-keuze.”

Als je interesse gewekt is in BI-mogelijkheden bij 9292 neem dan gerust contact op met Gabriëlle Leushuis, Sales & Business Manager bij 9292 (gleushuis@9292.nl).

Deel deze pagina